Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie
Logo

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.