Logo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

ul. Handlowa 2
63-200 Jarocin
tel./fax (62) 747-30-11 (62) 322-01-90
NIP 617-184-11-75
Regon 250864050
e-mail: piwjarocin@wiw.poznan.pl ePUAP: piwjarocinGodziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Dyżur: poniedziałek 15:00-18:00
Stanowiska


 Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Marcinkowski


 Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Joanna Drygała


 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Aleksandra Adamska


 Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym
mgr inż. Anna Antczak


 Kontroler Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tech. wet. Karolina Porzuckowiak Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Monika Targońska


 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet. Paulina Łopatka


 Inspektor Weterynaryjny ds. IRZ i cross-compliance
mgr inż. Irena Nowaczyk


 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Błażej Frankiewicz


 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Dominika Sobczak


 Kontroler Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr Katarzyna Chmielarz Kontroler Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
mgr Kinga Tylżanowska Główny księgowy
mgr Grzegorz Mróz


 Specjalista ds. pracowniczych i księgowych
mgr Dominika Nadolska


 Księgowa/Inspektor ds. danych osobowych
Bernadeta Szpera


 Referent ds. administracyjnych
inż. Zuzanna Kulka


 Informatyk/Koordynator ds. dostępności
inż. Adam Janiszak