Logo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

ul. Handlowa 2
63-200 Jarocin
tel./fax (62) 747-30-11 (62) 322-01-90
NIP 617-184-11-75
Regon 250864050
e-mail: piwjarocin@wiw.poznan.pl ePUAP: piwjarocinGodziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Dyżur: czwartek 15:00-18:00
Stanowiska


 Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Paweł Marcinkowski
 Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Joanna Drygała
 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - lek. wet. Monika Targońska
 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Aleksandra Adamska
 Kontroler Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - tech. wet. Karolina Porzuckowiak
 Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym - mgr inż. Anna Antczak
 Inspektor Weterynaryjny ds. IRZ i cross-compliance - mgr inż. Irena Nowaczyk
 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - mgr inż. Błażej Frankiewicz
 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - mgr inż. Dominika Sobczak
 Kontroler Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - tech. wet. Katarzyna Chmielarz
 Kontroler Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji - mgr Kinga Tylżanowska


 Główny księgowy - mgr Małgorzata Oleszak
 Starszy specjalista ds. pracowniczych i księgowych - mgr Grzegorz Mróz
 Księgowa - Bernadeta Szpera
 Referent ds. administracyjnych - inż. Zuzanna Kulka
 Informatyk - inż. Adam Janiszak


 Inspektor ds. danych osobowych - Bernadeta Szpera
 Koordynator ds. dostępności - inż. Adam Janiszak