Logo
Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie PDF ico

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie PDF ico

Aby otworzyć pliki PDF potrzebny jest program Acrobat Reader, możesz go pobrać ze strony www.adobe.com.Podstawy prawne działania Inspekcji


1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590).
9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.).
13. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 późn. zm.).
14. Ustawa Prawo budżetowe (Dz. U. 2009 r. Nr 10, poz. 58).
15. Ustawa z dnia 30 czerwca z 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
16. Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).