Logo
Pliki do pobrania:

UWAGA!!!


Rozporządzenie MRiRW w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Księga rejestracji bydła
Księga rejestracji owiec i kóz
Księga rejestracji świń Pismo PLW w sprawie ASF

Formularz wniosku o planowanym uboju gospodarczym
PDF ico

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta PDF ico
Wniosek o wpis do rejestru prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną PDF ico

Rejestr podmiotów paszowych. link ico

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń, cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny DOC ico

Ewidencja stosowania środków biobójczych DOC ico

Ewidencja zakupu i zużycia pasz w gospodarstwie DOC ico

Oświadczenie o nieutrzymywaniu zwierząt gospodarskich DOC ico

Wniosek do PLW - wpis/zatwierdzenie/aktualizacja/wykreślenie zakładu DOC ico

Oświadczenie o nieutrzymywaniu trzody chlewnej DOC ico

Wniosek o wydanie decyzji na stado wolne od gruźlicy, białaczki i brucelozy PDF ico

Wniosek o wydanie decyzji na stado wolne od wirusa choroby Aujeszkyego PDF ico

Wniosek o zaświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów DOC ico

Oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. higieny pasz PDF ico


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt PDF ico
Aby otworzyć pliki PDF potrzebny jest program Adobe Reader, możesz go pobrać ze strony www.adobe.com.